Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro spotřebitele pro smlouvy na dálkový prodej a informace pro zákazníky pro smlouvy o elektronickém obchodu
 

§ 1 Rozsah působnosti
 

Pro obchodní vztahy se zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu platí následující všeobecné obchodní podmínky ve verzi platné v době objednávky.
 

§ 2 Uzavření smlouvy
 

Prezentace našich produktů na našich webových stránkách zahrnuje pouze pozvání zákazníka k předložení smluvní nabídky.
Odesláním objednávky zákazník podá nabídku ve smyslu § 145 BGB. Zákazník obdrží e-mailem potvrzení o přijetí objednávky.
 

Smlouva s námi vzniká, pokud nabídku zákazníka přijmeme písemně nebo textově do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky. Rozhodujícím faktorem je doba, kdy zákazník obdrží prohlášení o přijetí.
 

Pracovní den je každý kalendářní den, který není nedělí nebo státním svátkem.
 

§ 3 Dodání, náklady na dopravu, převod rizika
 

Dodání se uskutečňuje za přepravní náklady uvedené v každém jednotlivém případě. Pokud je zákazník spotřebitelem, přepravní riziko bez ohledu na způsob dopravy neseme my. Pokud je zákazník podnikatelem, přecházejí všechna rizika a nebezpečí zásilky na zákazníka, jakmile jsme zboží předali objednanému logistickému partnerovi.
 

§ 4 Zachování vlastnictví
 

Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.
 

§ 5 Platby
 

Přijímány budou pouze platební metody, které se zákazníkovi zobrazují v rámci procesu objednávání.
 

§ 6 Odpovědnost za vady
 

a) Předpisy při prodeji nového zboží
 

Na prodej nového zboží se vztahuje zákonná odpovědnost za vady.
 

b) Pravidla prodeje použitého zboží
 

Bez ohledu na následující ustanovení o zkrácení doby odpovědnosti za vady použitého zboží zůstává promlčecí doba pro nároky na náhradu škody v případě poranění na těle, životě, nebo na zdraví, které jsou založeny na úmyslném nebo nedbalém porušení povinností z naší strany nebo na úmyslném či nedbalém porušení povinností naším právním zástupcem nebo pomocním zástupcem, nedotčena. Kromě toho, bez ohledu na následující ustanovení o zkrácení doby odpovědnosti za vady použitého zboží, zůstává promlčecí doba pro nároky na náhradu škody za jiné škody založené na úmyslném nebo hrubém zanedbání povinnosti z naší strany nebo na úmyslném či hrubém zanedbání povinnosti ze strany našeho právního zástupce nebo pomocního zástupce nedotčena. Rovněž tím není dotčena odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za produkt.
 

Odpovědnost za vady se dále vztahuje na použité zboží po dobu jednoho roku, pokud je zákazník spotřebitelem. Odpovědnost za vady použitého zboží je jinak vyloučena, pokud je zákazník podnikatel.
 

Ve zbytku platí zákonná odpovědnost za vady.
 

§ 7 Informace pro spotřebitele ve smlouvách o prodeji na dálku a informace pro zákazníky ve smlouvách o elektronickém obchodu
 

a) Nepodléháme zvláštním kodexům jednání, které nejsou uvedeny výše.
 

b) Jakékoli chyby při zadávání objednávky mohou být rozpoznány v závěrečném potvrzení před odesláním prohlášení o smlouvě a opraveny kdykoli pomocí funkce smazání resp. změna před odesláním objednávky.
 

c) Základní vlastnosti nabízeného zboží a platnost akčních nabídek naleznete v jednotlivých popisech produktů na našich webových stránkách.
 

d) Jazyk, který je k dispozici pro uzavření smlouvy je němčina.
 

e) Stížnosti a vady lze reklamovat na adrese uvedené v identifikaci poskytovatele.
 

f) Text smlouvy se neuchovává, a proto není pro vás jako zákazníka po uzavření smlouvy od nás přístupný.
 

g) Informace o platbě, dodávce nebo plnění naleznete v nabídce.

§ 8 Informace o postupu řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitele

 
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se postupu při řešení sporů před rozhodčí radou pro spotřebitele.
 

§ 9 Různé
 

Na smluvní vztah mezi námi a zákazníkem a na příslušné podmínky se vztahuje právo Spolkové republiky Německo. Je-li zákazník spotřebitelem, zůstávají touto dohodou nedotčeny zákonné předpisy a práva použitelná podle práva země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště, na ochranu spotřebitele, od které se nelze odchýlit dohodou. Použití kupního práva OSN (UN) je vyloučeno.