Stornovací podmínky a vzor formuláře pro spotřebitele

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy na dálku týkající se dodávek zboží, které nejsou předvyrobené a jejichž výrobe je rozhodující individuální výběř spotrebitele nebo které jsou jasne přizpůsobeny osobním potřebám spotrebitele.

 

Stornovací podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy máte právo do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu.

Období odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste si vy nebo třetí strana, jímž jste jménem vymenovali, a která není dopravcem, převezla nebo převzala poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás,

artplants GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 4
D-97204 Höchberg

email: info@artplants.de

Telefon: +49 (0) 931 / 970 913 31
Fax: +49 (0) 931 / 970 913 32

o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený formulář jako vzor, který ale není povinný.

Abyste dodrželi lhůtu pro zrušení, postačí vám zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím doby zrušení.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinný vrátit Vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynuly z Vašeho výběru jiné metody doručení než nejvýhodnější - standardní doručení, které nabízíme), a to nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy jste nám doručili oznámení o zrušení této smlouvy. V případě vrácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s Vámi není dohodnuto jinak; V žádném případě vám nebude účtován poplatek za splácení.

Pokud lze zboží vzhledem ke své povaze zaslat zpět běžnou poštou, platí následující:

Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud nedostaneme zboží zpět, nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží zaslali nazpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě však nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnácti dnů. Náklady spojené s odesláním zboží zpět nesete vy.

Pokud se zboží z důvodu své povahy nedá vrátit poštou, použije se toto:

Zboží Vám vyzvedneme my. Náklady za poštovné při vrácení zboží hradíte vy. Náklady se odhadují na maximálně přibližně 110,00 EUR.

Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobená manipulací se zbožím, která není nutná pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Konec stornovacích podmínek

Vzor formuláře k odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete od smlouvy odstoupit, vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět.)

- Na

artplants GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 4
D-97204 Höchberg

eMail: info@artplants.de

Telefax: +49 (0) 931 / 970 913 32

Tímto odvolávám(e) smlouvu, kterou jsem/jsme uzavřel(i) za nákup následujícího zboží (*)/ za účelem poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze v případě oznámení na papíře)

- Datum

-------------------------------

(*) Nehodící se škrtněte.